Nová stránka 1

VZNIK A HISTORIE SCHÖNTHALU

Na počátku 80. let 19. století zakoupil Leon Fertig, nájemce Jurečkova hostince, v severní části Zábřehu na hranicích s Vítkovicemi stavební místo na němž zamýšlel postavit nový hostinec. Podpořen přáním místních obyvatel, aby na nedávno vybudované přímé cestě z Vítkovic do Zábřehu (dnešní Ruská ulice) stálo pohostinské zařízení, v němž by se mohli posilnit pivem a lihovinami, podal roku 1884 okresnímu hejtmanství v Místku žádost o udělení výčepnické koncese pro ještě nepostavený dům. Koncesi získal v roce 1885 a v tomtéž roce vystavěl přízemní budovu s hostincem č.p. 128. Hostinec byl otevřen dne 15. října 1885.

Na přání stálých hostů pořádal Leon Fertig ve svém podniku, tehdy ještě stojícím uprostřed polí, také plesy a taneční zábavy. V upravených vnitřních prostorách poskytoval od roku 1886 přechodné ubytování zaměstnancům, montérům a obchodním partnerům továrny na dehet a krycí lepenku Posnansky & Strelitz, cementárny Adolfa Suesse a továrny na kovové výrobky Dango-Dienenhtal, tedy nedalekých závodů, jež vznikly ve stejné době jako jeho hostinec.

Po smrti L. Fertiga v roce 1888 vedla zadlužený hostinec až do roku 1894, kdy sama zemřela, jeho manželka Henriette, podruhé provdaná Schrötterová. V následujícím období vykonávali hostinskou koncesi jménem šesti pozůstalých dětí nájemci. Jedním z nich se roku 1902 stal Jindřich Schönthal, obchodník z Přívozu, manžel nejstarší dcery Leona a Henriette Fertigových, Rosy.

Ztížená situace zadluženého podniku a nutnost provést větší stavební úpravy, jež by se hůře zvládaly za spoluvlastnictví více osob, přiměla manžele Schönthalovy ke koupi hostince od ostatních dědiců v roce 1904. Brzy nato začal Jindřich Schönthal s úplnou přestavbou budovy. Největší změnu představovala přístavba nového prostorného sálu podél dnešní Štramberské ulice. Z původního hostince, do něhož se vcházelo z nároží ulic Ruské a Štramberské, vznikly dvě restaurační místnosti. Pro cestující veřejnost byl rozšířen počet pokojů k ubytování hostů.

Po smrti u veřejnosti oblíbeného Jindřicha Schönthala v roce 1937 se vedení hostince ujal jeho syn Bernard. Pod názvem restaurace Schönthal (Ruská ulice č.p. 1205, č.o. 78) existuje tento pohostinský podnik dodnes. V minulosti se mu říkalo také Na Krásné vyhlídce a U ocelárny.

 


 
[Zpět]
 

All rights reserved. ©2020 Bikocom and Restaurace Schönthal
Bikocom is the registered trademark of Michael Czerny.