Pohádkový koutek KUK pro děti od 3 - 10 let

Příjem dítěte do PK:

Převzetí dítěte:

dítě může převzít oproti podpisu pouze osoba, která dítě do koutku předala.

O Vaše děti se starají kvalifikované pracovnice.

Program v PK:

Opatření ve prospěch Vašeho dítěte:

nepřijímáme do koutku děti s infekčními chorobami
(děkujeme, že chápete toto opatření, které děláme v zájmu Vašeho dítěte i všech ostatních návštěvníků PK).

Veškeré vybavení dětského koutku je pravidelně hygienicky ošetřováno.

Pohádkový koutek KUK je pojištěn proti úrazu dítěte.

Bezpečnost Vašich dětí:

v případě jakéhokoliv ohrožení (např. požár), evakuujeme děti na předem určené místo ve spolupráci s místní ochrankou. V každém případě je o všechny děti vždy prvotřídně postaráno a Vaše děti jsou u nás v bezpečí.

CENÍK KOUTKU

10 - 60 min80,- Kč
61 - 90 min120,- Kč
91 - 120 min160,- Kč
121 - 150 min200,- Kč
151 - 180 min240,- Kč
181 - 210 min320,- Kč
211 - 240 min400,- Kč
241 - 270 min480,- Kč
271 - 300 min560,- Kč

Paragon Vám pracovnice vystaví jen na požádání.

Nevyzvednutí dítěte:

v případě, že si dítě nevyzvednete do konce provozní doby PK, budeme Vás telefonicky kontaktovat a čekat na Váš příchod další hodinu - maximum, za kterou budeme účtovat 100 Kč. Poté, když se nedostavíte, budeme nuceni kontaktovat policii české republiky a příslušné sociální orgány.

Možnost okamžitého spojení s PK:

mob.: +420 777 824 410

Provozní doba:

pondělí - pátek 13 - 19 hod.
sobota - neděle 10 - 20 hod.

Zodpovědnost za Vaše děti přebírá:

Lenka Nováčková

mob.: +420 775 364 368

IČO: 87162211

IČP: 1002246466

Upozornění:

PK KUK je monitorován kamerovým systémem a elektronickým zabezpečovacím zařízením!!!