Skákací hrad - Technické požadavky

Technické požadavky

K zajištění bezproblémového chodu je zapotřebí zajistit:

•   prostor potřebný pro zábor místa 5m x 7m,výška 4,5m

•   elektrické napětí 1x220V do vzdálenosti 50m

•   možnost příjezdu k místu konání akce