Možnosti pronájmu

Skákací hrad - Možnosti pronájmu

•   při pronájmu není na atrakcích vybíráno vstupné (hrazeno pronajímatelem)

•   pronajímatel si může vybírat vstupné

•   možnost bezplateného zajištění atrakcí na Vaše akce s výběrem vstupného ve prospěch agentury provozující atrakce

•   Provoz skákacího hradu je možný na venkovním prostranství ale také uvnitř např. v tělocvičně apod. , omezením je pouze výška hradu.

Pokud se Vám tato stránka načetla samostatně, např. na portále Seznam.cz, klikněte zde.