DaSyn    informace o firmě    povrchové úpravy    reference    foto z akcí    osvědčení a certifikáty    další činnost    GDPR
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy

INFORMACE O FIRMĚ


Vítejte na informačním serveru firmy

David Dutka – DaSYN

Naše firma je firmou s dlouholetou tradicí – již 25 let na trhu České republiky.

Stěžejní oblasti, jimiž se zabýváme, jsou:

• komplexní problematika povrchové úpravy a ochrany materiálu
(tryskání, lakování, malířské a natěračské práce)
• restaurační a hostinská činnost
• obchodní činnost
• prodej přírodní kosmetiky
• pronájem nemovitostí
• pronájem bytů


KONTAKTY

Název organizace: David Dutka - DaSYN
Adresa organizace: Francouzská 1003, 708 00 Ostrava-Poruba
Adresa pro písemný styk: 1. máje 1526, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO : 11 52 77 14
DIČ : CZ 64 06 07 15 40
Bankovní spojení: KB Ostrava č.ú. 972749-761 /0100

Živnostenské oprávnění č.j. Z/02431/99 380704-446-01
vydané Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba, Živnostenský úřad

Zastoupení ve věcech smluvních:
p. David Dutka  
p. David Dutka ml. tel. +420 608 784 090
Zastoupení ve věcech technických:
p. Miroslav Benko tel. +420 725 571 380

Sekretariát tel. +420 595 957 079

Adresa pro písemný styk: (provozovna) ul. 1. máje 1526, 703 00 Ostrava-Vítkovice
E-mailová adresa: dasyn@dasyn.cz

Mapa

Administrativní sídlo firmy 
David Dutka - DaSYN & BIKOCOM©2017