DaSyn    informace o firmě    povrchové úpravy    reference    foto z akcí    osvědčení a certifikáty    další činnost    GDPR
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy

NĚKTERÉ Z AKCÍ, KTERÉ BYLY REALIZOVÁNY NAŠÍ FIRMOU


• Vítkovice – OXYVIT – nátěry konvertorů K 1 (tryskání, metalizace a nátěry vnitřní a vnější části plynojemu 30.000 m3, barva epoxydehet + chlorkaučuk + syntetika)
• Vítkovice – tryskání a nátěry na akci CTR Nelahozeves I. + II. etapa
• VSŽ Košice – firma HASING – nátěry pro VSŽ Košice na akci Foukání uhlí VP 2 barva polystyrénová
• Firma Svoboda A Vodní stavby Praha – tryskání a nátěry na CTR Nelahozeves I. etapa (materiál Ameron)
• Vítkovice, záv. 6 – jeřáby Hamburg (tryskání a nátěr barvou Hempel)
• Jesenické haly Ingstav – tryskání, metalizace a nátěry
• Firma Monops – EDĚ – shazovací vůz SVZ 200/35 (tryskání a nátěr)
• Vítkovice – rekonstrukce a modernizace kotle K 9
• Ferona Ostrava- nátěry na hale Hard – velkoprodejna Feromarket, nátěry jeřábů a jeřábových drah
• NH Ostrava – nátěry plynojemu č. 2, tryskání, metalizace a nátěry na Kontiliti vč. energomostu, potrubí, plynu, směšovací stanice, ochozových lávek atd. pro firmu KOFING
• KJŠ Ostrava- generální oprava benzolky – barva chlorkaučuk, nátěry benzolové nádrže FENOLA
• OKD – Bastro Ostrava – nátěry technologických zařízení na KJŠ Hrubá jemná třídírna, drtírna atd.
• Hokejový zimní stadion v Ostravě-Porubě – epoxidové a syntetické barvy
• Firma COMONT – nátěry na AGA, výstavba acetylénky – barva chlorkaučuk
• Firma MGT – Vítkovice, záv. 3 – nátěry, odprášení EOP č. 1 –3 Vítkovice
• VS Ostrava – tryskání a nátěry na KONTILITI
• Rekonstrukce restaurace na Hlavní třídě Ostrava-Poruba
• Vítkovice – 1. fluidní kotel v Elektrárně Tisová
• Hutní montáže Ostrava,a.s. tryskání a nátěr mostu barvou Ameron pro Železniční stavitelství Brno
• ČEZ El. Tisová – nátěr fluidního kotle 350 T/h vč. doprovodných PS
• ČEZ El. Ledvice – odsíření bloku 2,3
• ČEZ El. Počerady – odsíření bloku 2,3,4
• Koksovna Jan Šverma – odprášení a odsíření
• MERO ČR – CTR Nelahozeves – skladovací nádrž 3 ks á 100.000 m3
• PARAMO Pardubice – rozšíření skladovacích kapacit (nádrže, OK, potrubí)
• Vítkovice – KONTILITI
• Nová Huť, a.s. – nádrž kyslíkojemu
• OKD, OKK – nádrže čpavkové vody 20.000 m3
• OKD, OKK – plynovodní potrubí a sloupy 9.000 m2
• OKD, OKK – nosné sloupy potrubí 7.600 m2
• OKD, OKK – KJŠ záchytné betonové vany 7.600 m2
• Jakl Karviná – Nádrže Úpravna vody 2.500 m²
• Jakl Karviná – Dva kusy Zásobníku chemikálií 980 m²
• GMP MIX a.s. Bazén základní škola Ostrava 680 m²
• Jakl Karviná – Bazén Rekreační středisko Jablůnkov 520 m²
• EL Třebovice – generální oprava kotle 2.420 m²
• Papírny Štětí – OK konstrukce 1.750 m²
• ČKD Vagonka, a.s. – výrobní haly 39.000 m2
• OKD,OKK – Primární chladiče - 3.500 m2
• Teplárna Frýdek – Místek „ Přesýpací věž č.2“ - 2.520 m²
• Město Frýdek – Místek „ Přechodová lávka „ - 3268 m²
• Betonárka Mariánské hory „ Výsypná věž“ - 2.100 m2
• TRAKCE,a.s. „Železniční most Chalupki“ - 3800 m2

• Ondřejovické strojírny s.r.o. ( Adsorbery ) - 980 m2
• Stelmar s.r.o., Dětmarovice ( nádrž na kondenzát ) 500 m2
• Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ostrava ( el. pec GOMO – ISSM ) – 12 000 m2
• Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ostrava ( el. pec č. 5 ) – 6 000 m 2
• VOKD – OKK –Svoboda ( plynové potrubí ) - 4 400 m2
• IRP – Krejčí – TČA – Karviná ( Zauhlovací most ) – 4 000 m2
• Tepelné zřízení – Fík s.r.o. Praha ( Pánve ) - 1 500 m2
• Rektimont s.r.o. Ostrava - Teplárna – F.M. ( zauhlovací lávka ) - 600 m2
• Luing s.r.o. – Havířov ( administrativní budova E GATE – Praha ) - 2 000 m2 Izolace požárních obkladů
• Stamont a.s. Ostrava – jímky pro MITTAL - 9 000 m²
• Chemické závody (MCHZ) Ostrava - nádrže Tchas - 7.000 m²
• MITTAL a.s. Ostrava - ( Litva - potrubí pro ropné produkty ) - 570 m²
• Luing s.r.o.Havířov - Česká Spořitelna Praha ( nátěry sádrokartonů ) - 12.328 m²
• OKZ Holding a.s. Praha – Slovnaft Bratislava ( potrubní rozvody ) - 612 bm
• Vítkovice Mechanika s.r.o. Ostrava – ( jeřáb 30 t ) - 653 m²
• Rektimont s.r.o. Ostrava - Důl Staříč, Chlebovice ( těžní věže ) - 4.304 m²
• Rektimont s.r.o. Ostrava - VVT - Vítkovice ( jeřáb 7 A 10/3 t ) - 698 m²
• Rektimont s.r.o. Ostrava - Důl Doubrava ( těžní věže ) - 545 m²
• Vítkovice Power Engineering a.s. ( Elektrárna Tušimice 1 etapa) - 104.000 m²

• Vítkovice Power Engineering a.s. ( mosty SO 211, SO 208, SO 205 - Jablunkov) -18.581 m²

 
David Dutka - DaSYN & BIKOCOM©2017