DaSyn    informace o firmě    povrchové úpravy    reference    foto z akcí    osvědčení a certifikáty    další činnost    GDPR
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy
  • DaSYN Povrchové úpravy

POVRCHOVÉ ÚPRAVY


• Nabídka a možnosti poskytovaných služeb, základní informace
• Odborná způsobilost a kapacitní možnosti firmy
• Záruky na provedené práce
• Platební podmínky
• Termíny realizace prací
• Technologická zařízení pro provádění poskytovaných služeb

Informační nabídka firmy

Informační nabídka slouží našim zákazníkům k seznámení s firmou David Dutka - DaSYN. Ucelený přehled informací poskytuje možnost snadno pochopit filozofii firmy, její odborné zaměření, možnosti, strategii a hlavní směry podnikatelského záměru. Reference představují spolehlivé obchodní partnery firmy David Dutka - DaSYN, ke kterým velmi rádi připojíme i váš kontakt.

Motto: Styk materiálu s jeho okolím se děje vždy přes jeho volný povrch a degradace pak probíhá v závislosti na agresivitě a vlastnostech prostředí. Praktickou využitelnost materiálu lze tedy ovlivnit nejen jeho vlastní optimální volbou, ale především vhodným výběrem povrchové úpravy.
V současné technické praxi existuje nepřeberné množství metod aplikace úpravy povrchu. Firma David Dutka - DaSYN zvolila tento obor jako hlavní směr svého podnikatelského záměru a zmíněný záměr uskutečňuje na vysoké profesionální úrovni.

1. Nabídka a možnosti poskytovaných služeb, základní informace.a) veškeré natěračské práce – ocelové konstrukce , kotle, komíny, potrubí, nádrže

- nabízíme komplexní službu jejímž obsahem je návrh předúpravy materiálu, návrh kompletního nátěrového systému, volba technologie nanášení nátěrových hmot a vlastní aplikace a provedení prací. Námi dodávané nátěrové systémy umožňují ochranu materiálu po dobu až 20 let. Nátěrové hmoty, používané firmou David Dutka - DaSYN, splňují přísné hygienické a ekologické požadavky podle Evropských standardů. Vlastní aplikace je prováděná podle podmínek konkrétních zakázky. Pro přesnou informací dodáváme našim zákazníkům ke každé nabídce technologické listy ve kterých jsou podrobně uvedeny parametry nabízeného nátěrového systému včetně cenové kalkulace a plán kontroly jakosti

Pro zvětšení - klikněte      Pro zvětšení - klikněte      Pro zvětšení - klikněte 

b) tryskání

- povrchovou úpravu tryskáním provádíme ocelovou drtí případně ekologickou struskou nebo křemičitým pískem dle norem ČSN EN ISO 12 944-4. Pro tryskání používáme tlakovzdušného zařízení firmy Atlas Clemko.

c) malířské a lakýrnické práce, písmomalířské práce

d) čištění a nátěry fasád

Pro zvětšení - klikněte      Pro zvětšení - klikněte 


e) práce ve výškách pomocí horolezecké techniky bez pevné podlahy,
nátěry a opravy střech, ocelových konstrukcí, energomostů,
nátěry fasád hydrofobními barvami,
těsnění a přetěsňování dilatačních spár a prasklin na domech,
čištění a nátěr výtahových šachet,
likvidace řasové plísně ze zateplení domů,
čistění a ochrana betonových povrchů speciální nátěrovou hmotou.

f) práce ve výškách pomocí vysokozdvižné plošiny nebo lešení

2. Odborná způsobilost a kapacitní možnosti firmy

Firma používá předpisy ČSN, DIN, EN, ISO a další týkající se povrchové ochrany. Pracovníci v dělnických profesích jsou vyučení v oboru nebo zaškolení a jejich dovednosti jsou pravidelně přezkušovány. Počet zaměstnanců firmy je závislý na velikosti a počtu zakázek.
Firma David Dutka - DaSYN mé technologické zkušenosti především s nátěrovými systémy fy. Hempel, Ameron, Rembrantin, Internationál včetně všech tuzemských výrobců nátěrových hmot.

3. Záruky na provedené práce

Firma poskytuje záruky na provedené nátěrové systémy od dvou do pěti let po aplikaci v závislosti na typu nátěrových hmot.

4. Platební podmínky

Firma při uzavíraní smlouvy o dílo se vždy snaží dohodnout s odběratelem optimální systém plateb.

5. Termíny realizace prací

Podrobný harmonogram prací bývá vždy dohodnut s ohledem na navrženy nátěrový systém, technologií nanášení barev, použitý materiál i požadavky zákazníka.

6. Technologická zařízení pro provádění poskytovaných služeb

a) počet kompresorových jednotek včetně kapacity

- 1 ks šroubový kompresor ATLAS COPCO typ TDX 175, kapacita 1 x 750 m3/hod

b) počet tryskacích zařízení

- 3 ks tryskacích kotlů o objemu 200 l CLEMCO + vybavení

c) počet zařízení k aplikaci nátěrových hmot

- 3 ks bezvzduchové stříkací zařízení WAGNER (tlak vzduch 2,9 – 5,1 bar, spotřeba vzduchu 1,6 m3/min, 3,6 l/min, při tlaku 5,1 bar)
- 3 ks vzduchové stříkací zařízení GRACO, WIWA, WAGNER (tlak vzduchu 3 – 5,4 bar, spotřeba vzduchu 1,7 m3/min, 3,8 l/min)

d) vodní separátory

Vodní seperátor AQUATEX – biologicky rozložitelný, koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek, jehož aplikace bude prováděna stroji:

- WAP – tlak 285 bar
- KÄRCHER – tlak 210 bar

e) rezervní zařízení, pro případ náhrady při poruše, servis, časový interval

Servisní organizace:

a) kompresor – společnost Havířov-Suchá
b) stříkací zařízení – Steelex s.r.o. - Ostrava
c) tlakové zařízení – Ostrava

Servisní organizace jsou schopny dodat do 24 hodin náhradní díly nebo náhradní zařízení zapůjčit po dobu opravy.

Přerušení aplikace max. 24 hod.

V případě požadavku zákazníka jsme schopni zvýšit počet zařízení zapůjčením.


f) měřící zařízení

Firma vlastní všechny typy a druhy měřících zařízení dostupné v ČR s platnou kalibrací.

Jedná se o tyto přístroje značky ELCOMETR:

- Etalon drsnosti ISO 8503 – drť
- Etalon drsnosti ISO 8503 - broky
- Digitální profiloměr měřící Ra
- Digitální teploměry D 3633 – I
- Mechanický odtrhoměr
- Měřidlo na mřížkovou metodu
- Digitální měřidlo tloušťky nátěru E 355
- Nerezové hřebeny na měření mokré tloušťky
- Rugotest N-9 měrka drsnosti povrchu

g) různé druhy lešení typ Beskyd, trubkové lešení,Haki lešení.

h) horolezecké vybavení, pomůcky a závěsné sedačky


 
David Dutka - DaSYN & BIKOCOM©2017